STT TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ LẺ GIÁ SỈ
>= 10 Túi/Hủ
GIÁ SỈ
>= 20 Túi/Hủ
1 Chuối Hồng Sấy Vỏ Lụa Túi Ép Chân Không 500g 70.000 65.000 60.000
2 Chuối Cau Sấy Dẻo Mật Túi Ép Chân Không 500g 70.000 65.000 60.000
3 Chuối Sứ Sấy Dẻo Nguyên Trái Túi Ép Chân Không 500g 65.000 60.000 55.000
4 Chuối Sứ Ép Tròn Túi Ép Chân Không 500g 65.000 60.000 55.000
5 Chuối Già Sấy Dẻo Túi Ép Chân Không 500g 70.000 65.000 60.000
6 Chuối Xiêm Sấy Dẻo Phủ Mè Dừa Hủ Nắp Nhôm 300g 70.000 65.000 60.000
7 Khóm Sấy Dẻo Túi Zip 200g 90.000 85.000 80.000
8 Củ Hủ Dừa Sấy Khô Túi Zip 50g 60.000 >=60 Túi (3kg)
55.000
9 Mắm Cá Lóc Hủ 500g 96.000 91.000 86.000
10 Mắm Cá Lóc Xay Hủ 500g 105.000 100.000 95.000
11 Mắm Cá Lóc Cắt Khúc Hủ 500g 110.000 105.000 100.000
12 Mắm Cá Lóc Phi Lê Hủ 500g 120.000 115.000 110.000
13 Mắm Cá Linh Hủ 500g 77.000 72.000 67.000
14 Mắm Cá Linh Xay Hủ 500g 80.000 75.000 70.000
15 Mắm Cá Sặc Hủ 500g 77.000 72.000 67.000
16 Mắm Cá Sặc Xay Hủ 500g 80.000 75.000 70.000
17 Mắm Cá Cơm Hủ 500g 90.000 85.000 80.000
18 Mắm Cá Trèn Hủ 500g 185.000 180.000 175.000
19 Mắm Thái Hủ 500g 100.000 95.000 90.000
20 Mắm Cá Thu Hủ 400g 120.000 115.000 110.000
21 Mắm Cá Sửu Hủ 400g 120.000 115.000 110.000
22 Mắm Cá Chốt Hủ 500g 83.000 78.000 73.000
23 Mắm Ruốc Hủ 500g 65.000 60.000 55.000
24 Mắm Ruột Bao Tử Cá Hủ 220g 80.000 75.000 70.000
25 Bột Mắm Nấu Lẩu Hủ 500g 75.000 70.000 65.000
26 Bột Mắm Cá Lóc Sấy Khô Hủ 500g 85.000 80.000 75.000
27 Mắm Tôm Chua lớn Hủ 400g 120.000 115.000 110.000
28 Mắm Tôm Chua nhỏ Hủ 500g 95.000 90.000 85.000
29 Mắm Ba Khía Hủ 500g 90.000 85.000 80.000
30 Mắm Dưa Cà Pháo Hủ 500g 65.000 60.000 55.000
31 Mắm Dưa Gang Hủ 500g 58.000 53.000 48.000
32 Mắm Dưa Đu Đủ Hủ 500g 58.000 53.000 48.000
33 Trà Mãng Cầu Xiêm Túi Zip 250g 85.000 80.000 75.000
34 Trà Xanh Luộc Bảo Lộc Túi 250g 70.000 65.000 60.000
35 Trà Xanh Luộc Bấm Bẻ Bảo Lộc Túi 250g 70.000 65.000 60.000
36 Trà Xanh Xào Bảo Lộc Túi 250g 70.000 65.000 60.000
37 Mật Ong Hoa Nhãn Nguyên Chất Chai 500ml 110.000 105.000 100.000
38 Bánh Xà Lam Dừa Hộp 18 Cái(500g) 55.000 50.000 45.000
39 Bánh Xà Lam Dừa Lá Dứa Hộp 18 Cái(500g) 60.000 55.000 50.000
40 Bánh Xà Lam Đậu Hộp 18 Cái(500g) 60.000 55.000 50.000
41 Bánh Hoa Mai Nhân Khóm Hộp 12-14 Cái(500g) 80.000 75.000 70.000
42 Bánh Hoa Mai Nhân Đậu Hộp 12-14 Cái(500g) 80.000 75.000 70.000
43 Bánh Hoa Mai Nhân Khoai Môn Hộp 12-14 Cái(500g) 80.000 75.000 70.000
44 Bánh Hoa Mai Nhân Dừa Hộp 12-14 Cái(500g) 80.000 75.000 70.000
45 Bánh Quai Vạc Nhân Dừa Hộp 12-14 Cái(500g) 80.000 75.000 70.000
46 Bánh Quai Vạc Nhân Khóm Hộp 12-14 Cái(500g) 80.000 75.000 70.000
47 Bánh Quai Vạc Nhân Đậu Hộp 12-14 Cái(500g) 80.000 75.000 70.000
48 Bánh Quai Vạc Nhân Khoai Môn Hộp 12-14 Cái(500g) 80.000 75.000 70.000
49 Mứt Chôm Chôm Có Hạt Hủ Nắp Nhôm 300g 70.000 65.000 60.000
50 Mứt Chôm Chôm Tách Hạt Hủ Nắp Nhôm 300g 85.000 80.000 75.000
51 Mứt Sơ Ri Hủ 350g 70.000 65.000 60.000
52 Mứt Dừa Sấy Giòn Hộp 600g 70.000 65.000 60.000
53 Mứt Mãng Cầu Xiêm Muối Ớt Hộp 500g 100.000 95.000 90.000
54 Mứt Mãng Cầu Xiêm Chua Ngọt Hộp 500g 95.000 90.000 85.000
55 Mứt Mãng Cầu Xiêm Muối Ớt Nguyên Múi Túi 500g 100.000 95.000 90.000
56 Mứt Mãng Cầu Xiêm Chua Ngọt Nguyên Múi Túi 500g 95.000 90.000 85.000
57 Mứt Chùm Ruột Rim Hộp 500g 80.000 75.000 70.000
58 Mứt Chùm Ruột Xốc Muối Ớt Hộp 500g 85.000 80.000 75.000
59 Mứt Tắc Rim Hộp 500g 80.000 75.000 70.000
60 Mứt Tắc Rim Muối Ớt Hộp 500g 85.000 80.000 75.000
61 Mứt Tắc Nguyên Trái Quấn Hộp 500g 90.000 85.000 80.000
62 Kẹo Chuối Tươi Túi Zip 500g 70.000 65.000 60.000
63 Kẹo Chuối Tươi Phủ Cơm Dừa Bánh Tráng Túi Zip 500g 70.000 65.000 60.000
64 Kẹo Chuối Cuộn Gừng Mè Đậu Phộng Túi Zip 500g 75.000 70.000 65.000
65 Kẹo Chuối Gừng Đậu Phộng Túi Zip 500g 70.000 65.000 60.000
66 Kẹo Chuối Gừng(Kẹo Da Trâu) Túi Zip 500g 70.000 65.000 60.000
67 Kẹo Dừa Dứa Non Túi Zip 500g 80.000 75.000 70.000
68 Kẹo Dừa Dứa Non Lá Dứa Túi Zip 500g 80.000 75.000 70.000
69 Kẹo Dừa Dứa Nướng Đậu Phộng Túi Zip 500g 75.000 70.000 65.000
70 Kẹo Dừa Dẻo Bách Vị Túi Zip 500g 70.000 65.000 60.000
71 Kẹo Dừa Cuộn Bách Vị Túi Zip 500g 70.000 65.000 60.000
72 Kẹo Dừa Nướng Cà Phê Sữa Túi Zip 500g 75.000 70.000 65.000
73 Kẹo Dừa Trái Cây Sấy Túi Zip 500g 70.000 65.000 60.000
74 Kẹo Dừa Non Dẻo Mè Túi Zip 500g 90.000 85.000 80.000
75 Kẹo Dừa Non Dẻo Mè Lá Dứa Túi Zip 500g 90.000 85.000 80.000
76 Kẹo Mãng Cầu Dừa Non Túi Zip 500g 90.000 85.000 80.000
77 Kẹo Mãng Cầu Dừa Cuộn Non Bánh Tráng Túi Zip 500g 95.000 90.000 85.000
78 Kẹo Mãng Cầu Dừa Cuộn Non Bánh Tráng Túi Zip 500g 95.000 90.000 85.000
79 Kẹo Mít Cuộn Dừa Non Túi Zip 500g 75.000 70.000 65.000
80 Kẹo Khóm Mít Dừa Non Túi Zip 500g 95.000 90.000 85.000
81 Kẹo Khóm Đậu Phộng Tân Phước Túi Zip 500g 80.000 75.000 70.000
82 Kẹo Xoài Dừa Non Cuộn Bánh Tráng Túi Zip 500g 90.000 85.000 80.000
83 Kẹo Sơ Ri Túi Zip 500g 90.000 85.000 80.000
84 Tắc Xí Muội Hủ 500g 60.000 55.000 50.000
85 Tắc Xí Muội Rim Đác Hủ 500g 65.000 60.000 55.000
86 Tắc Xí Muội Thốt Nốt Hủ 500g 65.000 60.000 55.000
87 Tắc Xí Muội Rim Đác Nhãn Nhục Hủ 500g 69.000 64.000 59.000
88 Tắc Xí Muội Rim Dừa Nước Hủ 500g 65.000 60.000 55.000
89 Tắc Xí Muội Rim Thạch Dừa Hủ 500g 65.000 60.000 55.000
90 Tắc Xí Muội Hoa Đường Phèn Hủ 1000g 90.000 85.000 80.000
91 Hạt Me Rim Đác Khóm Hủ 500g 65.000 60.000 55.000
92 Hạt Me Rim Đác Khóm Mít Hủ 500g 70.000 65.000 60.000
93 Hạt Me Rim Thốt Nốt Khóm Hủ 500g 75.000 70.000 65.000
94 Hạt Me Rim Thốt Nốt Khóm Mít Hủ 500g 79.000 74.000 69.000
95 Hạt Me Rim Dẻo Hủ 500g 60.000 55.000 50.000
96 Hạt Me Rim Khóm Mít Hủ 500g 65.000 60.000 55.000
97 Hạt Me Rim Dừa Nước Khóm Hủ 500g 75.000 70.000 65.000
98 Hạt Me Rim Dừa Nước Khóm Mít Hủ 500g 79.000 74.000 69.000
99 Hạt Me Rim Thạch Dừa Hủ 500g 65.000 60.000 55.000
100 Me Ngào Đường Hủ 500g 60.000 55.000 50.000
101 Cốm Nếp Đậu Phộng Sầu Riêng Túi 500g 59.000 54.000 49.000
102 Cốm Nếp Lá Dứa Đậu Phộng Túi 500g 59.000 54.000 49.000
103 Bánh Tráng Ngọt Mè Ăn Liền Túi Zip 50 Cái 85.000 80.000 75.000
104 Bánh Phồng Sữa Nước Cốt Dừa Ăn Liền Túi 20 Cái 65.000 60.000 55.000
105 Bánh Phồng Sữa Nước Cốt Dừa Lá Dứa Ăn Liền Túi 20 Cái 65.000 60.000 55.000
106 Bánh Phồng Chuối Sơn Đốc Túi 10 Cái 49.000 44.000 39.000
107 Bánh Phồng Nếp Ngọt Nước Cốt Dừa Sơn Đốc Túi 20 Cái 75.000 70.000 65.000
108 Bánh Phồng Nếp Hành Mè Nước Cốt Dừa Sơn Đốc Túi 20 Cái 70.000 65.000 60.000
109 Bánh Phồng Nếp Gói Xôi Túi 50 Cái 89.000 84.000 79.000
110 Bánh Phồng Mì Sữa Nước Cốt Dừa Sơn Đốc Túi 10 Cái 60.000 55.000 50.000
111 Bánh Phồng Mì Nước Cốt Dừa Sơn Đốc Túi 10 Cái 50.000 45.000 40.000
112 Bánh Phồng Mì Gừng Mè Nước Cốt Dừa Sơn Đốc Túi 20 Cái 60.000 55.000 50.000
113 Bánh Tráng Mỹ Lồng Dừa Mè Đen Túi 10 Cái 59.000 54.000 49.000
114 Bánh Tráng Mỹ Lồng Dừa Mè Trắng Túi 10 Cái 59.000 54.000 49.000
115 Bánh Tráng Mỹ Lồng Dừa Mè Vàng Túi 10 Cái 59.000 54.000 49.000
116 Bánh Tráng Nướng Mè Đen Nước Cốt Dừa Túi 20 Cái 69.000 64.000 59.000
117 Hủ Tiếu Khô Sa Đéc Túi 1000G 59.000 54.000 49.000
118 Hủ Tiếu Khô Gạo Lứt Sa Đéc Túi 1000G 69.000 64.000 59.000
119 Hủ Tiếu Rau Củ Khô Sa Đéc Túi 1000G 85.000 80.000 75.000
120 Bún Gạo Khô Sa Đéc Túi 1000G 69.000 64.000 59.000
121 Phở Khô Sa Đéc Túi 1000G 59.000 54.000 49.000
122 Mì Rau Củ Khô Sa Đéc Túi 1000G 80.000 75.000 70.000
STT TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ LẺ GIÁ SỈ
>= 10 Túi/Hủ
GIÁ SỈ
>= 20 Túi/Hủ